Έρευνα των συνεπειών της επαφής αυτής καθώς και η αντοχή των χερσαίων σαλιγκαριών, ειδικότερα του είδους Cornu aspersum, σε γνωστά εντομοκτόνα

close