Χαρακτηρισμός της μικροβιακής χλωρίδας και επίδρασής της στην ασφάλεια και στο χρόνο ζωής των μεταποιημένων εκτρεφόμενων σαλιγκαριών

close