Μοριακή ποικιλότητα των Cyanobacteria στην υδάτινη στήλη της λίμνης Κάρλας

close