Μελέτη παρουσίας κυανοτοξινών στο λιμναίο οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσμούς

close