Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους πολίτες στην απόδοση οικονομικής αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας

close