Διερεύνηση της επίδρασης της αλατότητας, της έντασης και της διάρκειας φωτός στους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού

close