Δημιουργία υγροτόπων και εγκατάσταση υδροχαρούς βλάστησης σε εκβολικά σημεία των κυριότερων χειμάρρων της Λίμνης Σμοκόβου

close